ثبت رکورد جدید فضاپیمای ویرجین گالکتیک در سومین آزمایش پروازی موفق

خبر
ثبت رکورد جدید فضاپیمای ویرجین گالکتیک در سومین آزمایش پروازی موفق
1392/10/23
00:00:00