تصاویر ماهواره‌ ای جدید از «دریاچه ارومیه»

خبر
تصاویر ماهواره‌ ای جدید از «دریاچه ارومیه»
1393/08/21
00:00:00