تاکسی‌ فضایی بوئینگ جایگزین شاتل فضایی می‌شود

خبر
تاکسی‌ فضایی بوئینگ جایگزین شاتل فضایی می‌شود
1393/06/08
00:00:00