ایلان ماسک برای برقراری اینترنت برفراز آسمان، ۷۰۰ ماهواره به فضا ارسال می‌کند

خبر
ایلان ماسک برای برقراری اینترنت برفراز آسمان، ۷۰۰ ماهواره به فضا ارسال می‌کند
1393/08/18
00:00:00