انفجار موشک روسی حامل سه ماهواره لحظاتی پس از پرتاب

خبر
انفجار موشک روسی حامل سه ماهواره لحظاتی پس از پرتاب
1392/04/12
00:00:00