افتتاح 'گنبد مینا' در سومین روز از هفته جهانی فضا

خبر
بزرگترین آسمان نمای خاورمیانه افتتاح شد
1393/07/14
00:00:00