ارسال ارزان فضاپیما به فضا برای ثبت تصاویر استراتوسفر

خبر
ارسال ارزان فضاپیما به فضا برای ثبت تصاویر استراتوسفر
1392/05/22
00:00:00