سهم حوزه فضایی از بودجه ۹۸ چقدر است؟

خبر فضایی
سهم حوزه فضایی از بودجه ۹۸ چقدر است؟
1397/10/16
16:40:06