راز یک شکست فضایی؛ چرا "لونا۱۸" نتوانست ماموریتش را به انجام برساند؟

خبر فضایی
راز یک شکست فضایی؛ چرا
1397/06/21
08:27:26