تمام داده‌های "کپلر" در دسترس عموم قرار خواهند گرفت

خبر فضایی
تمام داده‌های
1397/08/14
12:34:48