وزیر ارتباطات پنج عضو جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران را معرفی کرد

خبر داخلی
وزیر ارتباطات پنج عضو جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران را معرفی کرد
1397/10/18
17:13:06