نخستین شبکه نسل پنجم تلفن همراه در ایران و در شهر تهران راه اندازی می‌شود

خبر دولت
نخستین شبکه نسل پنجم تلفن همراه در ایران و در شهر تهران راه اندازی می‌شود
1399/05/01
13:12:07