بیشتر حملات سایبری متوجه شبکه ارتباطات تلفن همراه بوده است / شرکت «گلدن لاین» عامل حمله سایبری است

خبر دولت
بیشتر حملات سایبری متوجه شبکه ارتباطات تلفن همراه بوده است / شرکت «گلدن لاین» عامل حمله سایبری است
1397/08/14
15:59:16