برنامه های هفته جهانی فضا سال ۱۳۹۷ اعلام شد/ ۱۲ مهر آغاز هفته جهانی فضا با شعار "فضاجهان را متحد می‌کند"

خبر دولت
برنامه های هفته جهانی فضا سال ۱۳۹۷ اعلام شد/ ۱۲ مهر آغاز هفته جهانی فضا با شعار
1397/07/09
17:36:39