استقرار ماکت ماهواره‌بر ایرانی در سازمان ملل

خبر دولت
استقرار ماکت ماهواره‌بر ایرانی در سازمان ملل
1398/01/23
20:46:33