آذری جهرمی در نشست با مدیران هلال‌احمر تأکید کرد:

خبر دولت
آذری جهرمی در نشست با مدیران هلال‌احمر تأکید کرد:
1398/03/12
15:50:28