آذری جهرمی: خبرهای خوبی از اجلاس ITU در راه است

خبر دولت
آذری جهرمی: خبرهای خوبی از اجلاس ITU در راه است
1397/08/13
11:50:15