توسعه تعاملات با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در دستور کار پژوهشگاه فضایی ایران است

خبر داخلی
توسعه تعاملات با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در دستور کار پژوهشگاه فضایی ایران است
1398/02/07
09:28:25