پژوهشگاه فضایی ایران و وزارت نیرو در خصوص مدیریت منابع آبی همکاری می‌کنند

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران و وزارت نیرو در خصوص مدیریت منابع آبی همکاری می‌کنند
1397/10/18
18:30:44