پژوهشگاه فضایی ایران قدردان جوانان متخصص و پژوهشگران متعهد: تقدیر از پژوهشگر پرتلاش حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های ماهواره‌ای

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران قدردان جوانان متخصص و پژوهشگران متعهد: تقدیر از پژوهشگر پرتلاش حوزه طراحی و ساخت سیستم‌های ماهواره‌ای
1399/08/07
09:54:56