وزیر صنعت، معدن و تجارت: پژوهشکده رانشگرهای فضایی باید قطب فناوری فضایی در استان باشد

خبر داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت: پژوهشکده رانشگرهای فضایی باید قطب فناوری فضایی در استان باشد
1398/08/17
19:42:33