وزرای ارتباطات و علوم تفاهم‌نامه همکاری در صنعت فضایی امضا کردند

خبر داخلی
وزرای ارتباطات و علوم تفاهم‌نامه همکاری در صنعت فضایی امضا کردند
1397/10/11
17:50:50