وبینار "عصر جدید فضا: فرصت‌ها و چالش‌ها" در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر داخلی
وبینار
1399/05/07
08:51:05