وزیر ارتباطات در جلسه هیات امنا: پژوهشگاه فضایی ایران یکی از منضبط‌ترین مجموعه‌های این وزارتخانه است

خبر داخلی
وزیر ارتباطات در جلسه هیات امنا: پژوهشگاه فضایی ایران یکی از منضبط‌ترین مجموعه‌های این وزارتخانه است
1397/10/18
15:37:04