معاون استانداری آذربایجان شرقی: آشنایی با دستاوردهای پژوهشگاه فضایی، امید مردم به آینده کشور در حوزه فضایی را تقویت می‌کند

خبر داخلی
معاون استانداری آذربایجان شرقی: آشنایی با دستاوردهای پژوهشگاه فضایی، امید مردم به آینده کشور در حوزه فضایی را  تقویت می‌کند
1398/08/15
21:42:01