رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: مدل کیفی سامانه بلوک انتقال مداری به زودی به انجام می‌رسد

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: مدل کیفی سامانه بلوک انتقال مداری به زودی به انجام می‌رسد
1398/04/18
16:33:35