صعود مقتدرانه تیم فوتسال پژوهشگاه فضایی ایران به فینال مسابقات المپیاد مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

خبر داخلی
صعود مقتدرانه تیم فوتسال پژوهشگاه فضایی ایران به فینال مسابقات المپیاد مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
1397/09/05
19:34:41