در ششمین جلسه کارگروه نظام پیشنهادات مطرح شد: راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
در ششمین جلسه کارگروه نظام پیشنهادات مطرح شد: راه‌اندازی سامانه نظام پیشنهادات پژوهشگاه فضایی ایران
1398/04/03
16:55:25