سومین جلسه کمیته هماهنگی عملیات سرویس دهی اربعین تشکیل شد

خبر داخلی
سومین جلسه کمیته هماهنگی عملیات سرویس دهی اربعین تشکیل شد
1397/06/18
16:03:59