سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان : ۲۴ هزار پرونده خسارات سیل توسط پژوهشگاه فضایی ایران راستی آزمایی شد

خبر داخلی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان : ۲۴ هزار پرونده خسارات سیل توسط پژوهشگاه فضایی ایران راستی آزمایی شد
1398/08/11
14:29:43