سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در نشستی با عنوان "رویداد آسانسور فضایی و بندرگاه ستارگان"

خبر داخلی
سخنرانی رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در نشستی با عنوان
1398/07/19
11:34:48