سامانه بالن مخابراتی بام ٢ در مرز مهران خدمات اینترنتی ارائه می‌دهد

خبر داخلی
سامانه بالن مخابراتی بام ٢ در مرز مهران خدمات اینترنتی ارائه می‌دهد
1397/07/17
17:26:14