رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: جوانان متخصص، مومن و با انگیزه، پیشران‌ توسعه کشور هستند

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: جوانان متخصص، مومن و با انگیزه، پیشران‌ توسعه کشور هستند
1397/10/19
19:24:02