رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: بخش فضایی کشور باید به‌دنبال دسترسی آسان و ارزان به فضا باشد

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: بخش فضایی کشور باید به‌دنبال دسترسی آسان و ارزان به فضا باشد
1398/09/27
12:56:16