رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: باید تلاش کنیم تا استفاده از خدمات فضاپایه، ابزار کار دستگاه‌های اجرایی شود

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران: باید تلاش کنیم تا استفاده از خدمات فضاپایه، ابزار کار دستگاه‌های اجرایی شود
1398/04/26
18:58:51