دکتر صمیمی: پژوهشکده مکانیک ظرفیت خوبی برای درآمدزایی سرریز فناوری دارد

خبر داخلی
دکتر صمیمی: پژوهشکده مکانیک ظرفیت خوبی برای درآمدزایی سرریز فناوری دارد
1398/07/04
10:14:00