دکتر صمیمی: افتخارآفرینی جوانان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران با کسب دو رتبه برتر در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی

خبر داخلی
دکتر صمیمی: افتخارآفرینی جوانان متخصص پژوهشگاه فضایی ایران با کسب دو رتبه برتر در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی
1399/11/19
12:49:31