دکتر صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفت‌وگوی ویدئویی با سیتنا:

خبر داخلی
دکتر صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفت‌وگوی ویدئویی با سیتنا:
1397/09/11
16:31:27