در نشست نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه تبریز، آخرین وضعیت طرح‌‏های پژوهشی و زمینه‏‌های پژوهشی مورد علاقه طرفین بررسی شد

خبر داخلی
در نشست نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه تبریز، آخرین وضعیت طرح‌‏های پژوهشی و زمینه‏‌های پژوهشی مورد علاقه طرفین بررسی شد
1398/08/14
16:26:55