دریافت گواهی‌نامه ثبت اختراع و اعتبارسنجی "مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی" توسط پژوهشگران پژوهشکده رانشگرهای فضایی

خبر داخلی
دریافت گواهی‌نامه ثبت اختراع و اعتبارسنجی
1398/07/12
07:59:26