تقدیر از پژوهشگاه فضایی ایران برای همکاری در خدمت‌رسانی در سیل اخیر

خبر داخلی
تقدیر از پژوهشگاه فضایی ایران برای همکاری در خدمت‌رسانی در سیل اخیر
1398/03/12
17:29:20