تجلیل از جانبازان از سوی دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد

خبر داخلی
تجلیل از جانبازان از سوی دکتر حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد
1398/01/22
11:22:43