تجدید بیعت کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران همراه با دیگر اعضای خانواده بزرگ ارتباطات کشور با آرمان‌های‌ امام راحل(ره)

خبر داخلی
تجدید بیعت کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران همراه با دیگر اعضای خانواده بزرگ ارتباطات کشور با آرمان‌های‌ امام راحل(ره)
1398/03/07
15:06:02