به‌مناسبت هفته دولت سمینار آموزشی ارتباط مؤثر با مدل جهانی DISC برگزار شد

خبر داخلی
به‌مناسبت هفته دولت سمینار آموزشی ارتباط مؤثر با مدل جهانی DISC برگزار شد
1398/06/06
17:07:27