برگزاری کارگاه آموزشی" فناوری فضایی و کاربردهای آن" ویژه خبرنگاران و گزارشگران رسانه‌ها در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری کارگاه آموزشی
1398/05/19
08:05:26