برگزاری نشست‌های دو جانبه نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران با متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای فضاپایه

خبر داخلی
برگزاری نشست‌های دو جانبه نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران با متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان و  استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای فضاپایه
1398/04/17
17:09:49