با امضای تفاهم نامه ای انجام می شود: استفاده از داده‌های فضایی برای توسعه معادن کشور

خبر داخلی
با امضای تفاهم نامه ای انجام می شود: استفاده از داده‌های فضایی برای توسعه معادن کشور
1398/07/02
17:15:36