بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران
1398/04/11
17:41:31