بازدید دکتر رامین نورقلی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید دکتر رامین نورقلی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران
1397/10/12
16:25:51