امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان برنامه و بودجه و پژوهشگاه فضایی ایران
1397/11/16
17:38:06